Menu
Tablet menu
Aneta Stanicka, właściciel

Aneta Stanicka, właściciel

Słownik Poligraficzny

BARWA - wrażenie wywołane w mózgu przez działające na oko promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widma widzialnego (380-780 nm). Istnieją rozmaite sposoby opisu barwy, np. przy użyciu przestrzeni barwnych lub za pomocą rozkładu widmowego.

Addytywny model barw - metoda uzyskiwania dowolnej barwy przez zmieszanie w różnych proporcjach światła o trzech barwach prostych. Ze względu na dominującą rolę w widmie barwnym promieniowania w zakresie czerwieni, zieleni i niebieskiego, model addytywny najlepiej sprawdza się w przypadku użycia RGB jako jego barw podstawowych.

Barwa niekolorowa - inaczej: achromatyczna lub neutralna; barwa nie zawierająca wyróżniającej składowej koloru, czyli szarość mieszająca się między czernią a bielą; barwa o zerowym nasyceniu.

Barwa prosta - inaczej: monochromatyczna; zjawisko barwne wywołane światłem o jednej długości fali (np. 500 nm).

CMYK - skrót z ang. nazw barw farb triadowych (Cyan, Magenta, Yellow, blacK lub Key). Jest to tzw. substraktywny model barw oparty o mieszanie farb CMY. Mieszaniu teoretycznie mogą podlegać trzy barwy CMY, aby uzyskać wszystkie odcienie barw, w tym także szarości, aż do pełnej czerni, lecz w wyniku niedoskonałości farb stosuje się dodatkowo farbę czarną dla nadania czystości jej odcienia. Model ten stosowany jest powszechnie do uzyskiwania wielobarwnych odbitek drukowych.

Color Management System (CMS) - system zarządzania barwą, zapewniający komunikację między urządzeniami (wejścia, wyświetlania i wyjścia) w celu zapewnienia dokładności reprodukcji barw.

Densytometr - przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania gęstości optycznej dla światła przechodzącego (densytometr transmisyjny) lub odbitego (densytometr refleksyjny).

EPS - z ang. Encapsulated PostScipt, czyli PostScript w pigułce. Plik postscriptowy, który można umieszczać w innym pliku postscriptowym. Stosowany do zapisu grafiki bitmapowej, wektorowej oraz łączącej oba te rodzaje.

Gama barw - inaczej: gamut; zakres barw możliwych do zreprodukowania przez dane urządzenia

Gęstość optyczna - wielkość charakteryzująca ilość promieniowania przechodzącego przez materiał transparentny (diapozytyw lub negatyw) lub odbitego od materiału nieprzezroczystego (fotografia, odbitka drukarska). Jej wartość oblicza się jako ujemny logarytm współczynnika przepuszczania lub odbijania światła. Teoretycznie gęstość optyczna może przybierać wartość od zera (ciało doskonale białe lub idealnie przezroczyste) do nieskończoności (ciało doskonale czarne), lecz w praktyce poligraficznej jej zakres jest ograniczony przedziałem 0,03-5 dla materiałów transparentnych, zaś dla materiałów odbijających światło mieści się w granicach 0,1-3.

 Głębia bitowa - liczba bitów opisujących możliwe do uzyskania wartości tonalne jednego piksela obrazu. 1-bitowa głębia odpowiada dwóm wartością, najczęściej barwie czarnej i białej; 8-bitowa oznacza 256 wartości (najczęściej odcieni szarości), 24- bitowa - 16 777 216 wartości. Współcześnie produkowane skanery często używają głębi 36, 42 czy nawet 48 bitów (3x12, 14, 16); zebrany w ten sposób nadmiar informacji umożliwia dokonanie bardzo głębokich korekcji obrazu cyfrowego bez utraty jakości.

Hexachrome - opatentowana przez firmę Pantone przestrzeń barwna oparta na sześciu podstawowych barwach (farbach drukarskich). Oprócz nieco zmodyfikowanej triady CMYK stosowane są dodatkowo farba zielona i pomarańczowa. Umożliwia to reprodukcję o wiele szerszej gamy barw niż CMYK.

Impozycja - z ang. imposition (montaż); rozmieszczenie drukowanych elementów (stron, użytków) na formie kopiowej lub drukowej, z uwzględnieniem sposobu drukowania i oprawy; np. tworzenie składek introligatorskich. Terminem tym określa się tzw. montaż elektroniczny, wykonywany przy użyciu komputera.

JPEG - jeden z popularnych formatów zapisu plików graficznych. Dzięki specjalnej metodzie kompresji, zwanej kompresją stratną (można regulować poziom szczegółowości ilustracji: im mniej szczegółów, tym mniejszy plik), pliki JPEG mogą osiągać bardzo małe rozmiary, lecz kosztem jakości obrazu. W żadnym razie nie wolno wielokrotnie zapisywać pliku z kompresją JPEG - kompresja stratna każdorazowo pogłębi degradację obrazu.

Kalibracja - regulacja urządzenia na drodze pomiaru jego odchyłek od wartości standardowych i użycia zebranych danych do kompensacji owych odchyłek podczas normalnej pracy. Kalibrację w procesach reprodukcyjnych stosuję się w celu zwiększania dokładności odtwarzania urządzeń wejściowych i wyjściowych, jak skanery, monitory naświetlarki.

PostScript - język programowania wysokiego poziomu, służący do opisu strony do druku, wykorzystywany do przekazywania informacji z komputera do urządzeń wyjściowych (np. naświetlarki). Zawiera komendy umożliwiające umieszczenie grafiki rastrowej i wektorowej, nadawanie parametrów barwnych obiektom, decydowanie o rastrowaniu itp. Stworzony w połowie lat 80. przez firmę Adobe, zrewolucjonizował proces prepress, przenosząc do na płaszczyznę systemów otwartych.

Przestrzeń barwna - zestaw parametrów opisujących barwę jako punkt w przestrzeni zbudowanej względem trzech osi (np. RGB, CMY, XYZ, Lab)

Raster - struktury reprodukowanego obrazu, złożone z regularnie rozmieszczonych punktów o zmiennej wielkości (raster tradycyjny, krzyżowy, AM) albo nieregularnie rozmieszczonych punktów stałej wielkości (raster stochstyczny, FM)

RGB - skrót z ang. nazw barw filtrów (Red, Green, Blue). Stanowi tak zwany addytywny model barwy. Stosowany powszechnie do uzyskiwania wielobarwnych obrazów , np. w telewizji czy na monitorze komputera oraz , w przypadku skanerów, do analizy obrazu wielobarwnego. Jest ściśle związany z określonym typem urządzenia.

Rozbarwienie - separacja, wyciąg barwny; zmiana danych graficznych kompozytowych, czyli takich, gdzie elementowi obrazu przypisane są łącznie wartości w jakimś modelu barwnym (np. RGB, Lab, CMYK) na osobne obrazy w odcieniach szarości, odpowiadające poszczególnym farbom drukarskim (najczęściej CMYK). Niekiedy rozbarwieniem nazywa się sam proces konwersji danych barwnych do modelu CMYK. Rozbarwienie jest również stosowane na określenie gotowych form kopiowych (filmów) służących do drukowania.

Rozdzielczość - liczba pikseli obrazu przypadająca na jednostkę długości. Używane jednostki do dpi - dots per inch, czyli punkty na cal (rzadziej ppi - piksele na cal) oraz dpc - punty na centymetr.

Spektrofotometr - przyrząd pomiarowy badający światło emitowane przez ciało (np. przez monitor komputera) lub światło odbite od ciała (np. od powierzchni papieru, farby), w wielu zakresach spektralnych (widmowych); wynik pomiaru może przybrać postać wykresu widmowego, a także wartości RGB, HSB, CMY, CMYK, czy nawet gęstości optycznej.

Substraktywny model barw - metoda uzyskiwania dowolnej barwy przez filtrowanie światła przy użyciu trzech filtrów (farba drukarska, toner, tusz itd.) umieszczonych na białym podłożu. Barwy filtrów: niebieskozielony (cyan), purpurowy (magenta) i żółty (yellow) są barwami dopełniającymi triady addytywnego modelu RGB.

UV - ang. ultraviolet, niewidzialne promieniowanie o częstotliwości większej (a długości fal mniejszej) niż światło fioletowe (poniżej 380 nm); wykorzystywane w poligrafii np. przy kopiowaniu obrazu z filmu na formy offsetowe oraz do utrwalania farb i lakierów.

Zalewki - elementy tworzone na granicy dwóch farb w drukowaniu wielobarwnym, zapobiegające widocznym błędom pasowania.

Zalewkowanie - ang. trapping; tworzenie zalewek.

 

 

Źródło: miesięcznik Poligrafika

  1. różne
  2. strony www
Rocznik Muzeum Papiernictwa
Restauracja PARKOWA
Kontakt
Hurtownia KALUDIA
Nadruki na płytach CD
Torby reklamowe
Foldery
Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej
Foldery
Albumy
Kompleksowe rozwiązania dla firm
kartki pocztowe
« Marzec 2021 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Search

  • 1
  • 2
  • 3
Foldery

Foldery

wtorek, 06 marzec 2012

Nadruki na koszulkach

Nadruki na koszulkach

piątek, 03 maj 2013

Opakowania

Opakowania

piątek, 03 maj 2013

Login or Register